CRM Platform รู้จริง ชนะใจ รักษาและเพิ่มลูกค้า - EGG Digital
Services

CRM PLATFORM

Customer Relationship Management Platform
รู้จริง ชนะใจ รักษาและเพิ่มลูกค้า ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

CRM PLATFORM ช่วยให้ธุรกิจคุณดีขึ้นได้อย่างไร ?

CRM Platform (Customer Relationship Management Platform) คือบริการที่ช่วยให้แบรนด์สามารถบริหารความสัมพันธ์ และสร้างความรู้สึกผูกพันระยะยาวระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ CRM จึงเปรียบเสมือนโปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า ที่ช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

ทุกวันนี้การทำ CRM ไม่ใช่เพื่อการบริหารความพึงพอใจเท่านั้น แต่การทำ CRM คือการมองเห็นความต้องการและสร้างสรรค์ความต้องการนั้น ให้กลายเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจของลูกค้าแบบรายบุคคล

ต้องยอมรับว่าลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและแตกต่างในแต่ละบุคคล ความซับซ้อนในความต้องการที่แตกต่างกันจึงเป็นจุดสำคัญที่แบรนด์ต้องเข้าใจและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ทันใจและถูกต้อง ถูกเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดียิ่งขึ้นไปอีกระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

จากประสบการณ์ที่เคยสร้าง CRM Plaform ให้กับแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด ตีโจทย์การตลาดที่ต้องการเชื่อมโยงโลกออฟไลน์กับออนไลน์ (o2o) และเรียนรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคแบบ 360 องศา ทำให้ EGG Digital สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ส่งผ่านสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารได้ถูกกลุ่ม ถูกสถานที่ และถูกเวลา สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบยั่งยืน

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อเรา

เรายินดีช่วยเหลือธุรกิจของคุณ ตอบทุกความต้องการ
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
ด้วยบริการแพ็กเกจสำเร็จรูป